ΦΟΡΜΕΣ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Όλα τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αίτηση σας στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Αναλαμβάνουμε χωρίς καμία χρέωση όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της αίτησης σας στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

(Συμπληρώστε όλα τα πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΔΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

    Εκδίδονται απο την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΔΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

    Εκδίδονται απο την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.