ΦΟΡΜΕΣ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Όλα τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αίτηση σας στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Αναλαμβάνουμε χωρίς καμία χρέωση όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της αίτησης σας στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

(Συμπληρώστε όλα τα πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΔΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

  Εκδίδονται απο την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

  Εκδίδονται απο την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 • ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΔΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

  Εκδίδονται απο την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΑ (2 ΑΝΤΙΓΡΦΑ)

  Εκδίδονται απο την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ύστερα απο την υποβολή της αίτητης και την έγκρισή της.

 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.