Θέρμανση ακτινοβολίας με φυσικό αέριο στο WHITESPOON στον Χολαργό.