Θερμιδομετρηση

Το σύστημα των θερμιδομετρητών σωμάτων είναι ο μόνος τρόπος που δίνει τη δυνατότητα σε κλασσικά συστήματα θέρμανσης, χωρίς καμιά επέμβαση στο δίκτυο σωληνώσεων, να αυτονομηθούν και να έχει την δυνατότητα ο κάτοικος του κάθε διαμερίσματος, να έχει θέρμανση όταν τη θέλει και να πληρώνει για την ενέργεια θέρμανσης που κατανάλωσε.

Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με θερμιδομετρητές που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα. Δεν χρειάζεται υδραυλική ή ηλεκτρική επιπλέον εγκατάσταση και ο χρόνος τοποθέτησής τους είναι μικρότερος της μισής ώρας για κάθε διαμέρισμα, ενώ η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται χωρίς επίσκεψη μέσα στο διαμέρισμα. Οι θερμιδομετρητές σώματος είναι πιστοποιημένες μετρητικές συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης και δεν παραβιάζονται.

Έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DIN, EN, ΕΛΟΤ) και εγγύηση σύμφωνα με τους όρους εγγυήσεως της κατασκευάστριας εταιρείας QUNDIS.

Ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε (Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας), ο οποίος περιέχεται στην κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707 (Εφημερίδα κυβέρνησης αρ. φύλλου 880 19/08/1998), το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία 93/76/Ε.Ο.Κ – 13/09/1993, ουσιαστικά επιβάλλουν τους θερμιδομετρητές σώματος ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας θέρμανσης.

Ο έλεγχος της θέρμανσης του διαμερίσματος γίνεται με θερμοστατικό διακόπτη ο οποίος αντικαθιστά τον πάνω διακόπτη του σώματος και ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία της θέρμανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί για κάθε δωμάτιο. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές θερμοκρασίες για κάθε δωμάτιο, π.χ. σαλόνι 20°C, δωμάτια 18°C, λουτρό 22°C με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ένας βαθμός χαμηλότερης θερμοκρασίας χώρου έχει σαν αποτέλεσμα 6% περίπου χαμηλότερη κατανάλωση.

O έλεγχος της λειτουργίας του κεντρικού λέβητα γίνεται με σύστημα αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση διαμορφώνει αυτόματα τη λειτουργία του λέβητα για να καλύπτει την απαίτηση της θέρμανσης που υπάρχει κάθε στιγμή σε συνδυασμό και με την εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που γίνεται με την αντιστάθμιση είναι τουλάχιστον 40%.

Δείτε τις Τιμές και επικοινωνήστε μαζί μας για να καταρτίσουμε μια πλήρη προσφορά για αυτονομία της πολυκατοικίας σας με θερμιδομέτρηση.