Αυτονομη Θερμανση

Οι σχετικές με τη θέρμανση εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των κατασκευών και των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή και τη μεταφορά θερμότητας στους διάφορους χώρους ενός κτηρίου. Αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους οποιουδήποτε κτηρίου. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, τα οποία, εκμεταλλευόμενα τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες θέρμανσης.

Η εταιρεία tech.c.g. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, που καλύπτουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συγκεκριμένα, εξειδικευόμαστε επί σειρά ετών στους εξής τομείς τόσο της ωρομέτρησης όσο και της θερμιδομέτρησης. Πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο ξεχωριστά συστήματα μέτρησης.