Φυσικό Αέριο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΚ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΚ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-εξοικονόμηση του φυσικού αερίου

ΦΘΗΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σύμφωνα με το παρακάτω δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΠΑ Αττικής, αναφέρεται ότι η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, δεδομένης μάλιστα και της επικείμενης αύξησης του ΕΦΚ στο  πετρέλαιο. Με την τιμή Απριλίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 36%  και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της φορολογίας του πετρελαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαμηλότερη φορολογία και μεγαλύτερη οικονομία με φυσικό αέριο

Αθήνα, 25 Μαΐου: Η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία άγγιξε φέτος τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών στην Αττική και είναι για το τρέχον έτος κατά μέσο όρο 19% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική ως αποτέλεσμα της σημαντικής φορολογικής ελάφρυνσης στο οικιακό τιμολόγιο, που θα ισχύσει από την 1/1/2017.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο οικιακό τιμολόγιο θα μειωθεί σε 0,11 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00108€/KWh) από 0,54 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,00540 €/KWh) με άμεση επίπτωση στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του φυσικού αερίου από το χρόνο εφαρμογής της. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας σήμερα τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην τρέχουσα τιμή στο οικιακό τιμολόγιο της ΕΠΑ Αττικής (Μάιος 2016) θα προέκυπτε επιπλέον μείωση 10% της τιμής του φυσικού αερίου (από 4,8 στα 4,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Αντίστοιχα, η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, δεδομένης μάλιστα και της επικείμενης αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Στο ίδιο παράδειγμα και με τιμή Απριλίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, η εξοικονόμηση του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 36% και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της φορολογίας του πετρελαίου.

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών αλλά και για τις βιομηχανίες καθώς θα σημειωθεί κλιμακωτή μείωση του φορολογικού συντελεστή ανάλογα την κατανάλωση.

Σε συνδυασμό με τις τρέχουσες προσφορές της ΕΠΑ Αττικής για άτοκη χρηματοδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις αλλά και τις εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης, η περίοδος αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να συνδεθεί κάποιος με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Πηγή: ΕΠΑ Αττικής

,

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ή ΟΧΙ

καμιναδα ΙΝΟΧ

αλλαγη παλαιας καμιναδας ή οχι

Αλλαγή παλαιας καμινάδας ή όχι σε συστημα κεντρικής θέρμανης με φυσικό αέριο;

Το φυσικό αέριο σε αντίθεση με άλλους υγρούς υδρογονάνθρακες δεν περιέχει οξείδια του θείου, επομένως είναι απίθανο να βρίσκονται στα προϊόντα της καύσης του και προϊόντα θείου τα οποία με την ανάμειξη τους με το παραγόμενο νερό από την καύση (σε υγρή φάση) δημιουργούν ισχυρά διαβρωτικές ενώσεις. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να επιτύχουμε, με το φυσικό αέριο, ρυθμίσεις στη θερμοκρασία των καυσαερίων αρκετά χαμηλότερη από εκείνη των υγρών καύσιμων με αποτέλεσμα υψηλότερο βαθμό απόδοσης καύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι πιθανό η παλαιά καπνοδόχος, η οποία είχε διαστασιολογηθεί για υψηλότερες θερμοκρασίες καυσαερίων να μην εξασφαλίζει τον απαραίτητο ελκυσμό λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας καυσαερίων ή της μεγαλύτερης από την απαιτούμενη, διατομή καπνοδόχου. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται υγροποιήσεις ικανές να καταστρέψουν την καπνοδόχο.

Η ΕΠΑ Αττικής δεν απαιτεί την αλλαγή καπνοδόχου και λέβητα. Αξίζει αρχικά να δοκιμάζεται το υφιστάμενο σύστημα λέβητα-καπνοδόχου και να αντικαθίσταται αναλόγως των επιδόσεων του.