• ΤΙΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

2017

ΔΕΚ 2017 - 0,62€
ΝΟΕ 2017 - 0,61€
ΟΚΤ 2017 - 0,62€
ΣΕΠ 2017 - 0,62€
ΑΥΓ 2017 - 0,68€
ΙΟΥΛ 2017 - 0,68€
ΙΟΥΝ 2017 - 0,68€
ΜΑΙ 2017 - 0,71€
ΑΠΡ 2017 - 0,77€
ΜΑΡ 2017 - 0,78€
ΦΕΒ 2017 - 0,69€
ΙΑΝ 2017 - 0,64€

2016

ΔΕΚ 2016 - 0,63€
ΝΟΕ 2016 - 0,61€
ΟΚΤ 2016 - 0,59€
ΣΕΠ 2016 - 0,57€
ΑΥΓ 2016 - 0,60€
ΙΟΥΛ 2016 - 0,57€
ΙΟΥΝ 2016 - 0,58€
ΜΑΙ 2016 - 0,56€
ΑΠΡ 2016 - 0,64€
ΜΑΡ 2016 - 0,64€
ΦΕΒ 2016 - 0,64€
ΙΑΝ 2016 - 0,65€

2015

ΔΕΚ 2015 - 0,64€
ΝΟΕ 2015 - 0,64€
ΟΚΤ 2015 - 0,65€
ΣΕΠ 2015 - 0,67€
ΑΥΓ 2015 - 0,68€
ΙΟΥΛ 2015 - 0,69€
ΙΟΥΝ 2015 - 0,68€
ΜΑΙ 2015 - 0,72€
ΑΠΡ 2015 - 0,82€
ΜΑΡ 2015 - 0,79€
ΦΕΒ 2015 - 0,78€
ΙΑΝ 2015 - 0,81€

2014

ΔΕΚ 2014 - 0,83€
ΝΟΕ 2014 - 0,80€
ΟΚΤ 2014 - 0,80€
ΣΕΠ 2014 - 0,80€
ΑΥΓ 2014 - 0,79€
ΙΟΥΛ 2014 - 0,77€
ΙΟΥΝ 2014 - 0,79€
ΜΑΙ 2014 - 0,80€
ΑΠΡ 2014 - 0,77€
ΜΑΡ 2014 - 0,80€
ΦΕΒ 2014 - 0,82€
ΙΑΝ 2014 - 0,80€

2013

ΔΕΚ 2013 - 0,77€
ΝΟΕ 2013 - 0,78€
ΟΚΤ 2013 - 0,79€
ΣΕΠ 2013 - 0,80€
ΑΥΓ 2013 - 0,79€
ΙΟΥΛ 2013 - 0,81€
ΙΟΥΝ 2013 - 0,83€
ΜΑΙ 2013 - 0,81€
ΑΠΡ 2013 - 0,89€
ΜΑΡ 2013 - 0,87€
ΦΕΒ 2013 - 0,88€
ΙΑΝ 2013 - 0,88€